Een variabele in Google Tag Manager is een dynamisch element die we aan Tag’s en Triggers kunnen toevoegen.

Google Tag Manager kent een aantal ingebouwde variabelen. Hiermee kan bijvoorbeeld de URL van link aan een tag worden meegestuurd.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf variabelen aan Google Tag Manager toe te voegen. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld gegevens uit de Data Layer halen, JavaScript functies, informatie uit cookies halen om data uit een variabele omzetten in iets anders middels een kruistabel zodat dit duidelijker in rapportages kan.